Katlamajad ja soojusvõrgud

Katlamajad

Alates 2014 aastast kasutab AS rakvere Soojus soojuse tootmiseks Rakveres  kolme väikekatlamaja ja ühte väikekatlamaja Näpil.

2 suurt katlamaja ( keskkatlamajad) on alates 2014 aastast tipuvõimsuse ja reservkatlamajad ning töötavad juhul, kui Adven Eesti AS-lt ja ES Bioenergia OÜ-lt sisseostetavast soojusest jääb puudu (talveperioodil).

Väikekatlamajad:

Lennuvälja katlamaja

Katlamaja töötab Lennuvälja linnaosas.

Aadress: Varju 4

Katlamaja andmed

  • Soojusvõimsus:
  • Katelde töö kasutegur:
  • Kütus:
  • Hooldaja:

Küti katlamaja

Tallinna tänava katlamaja

Näpi katlamaja

Keskkatlamajad:

Lembitu katlamaja

Roosi katlamaja