Teated

Kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse müügihinna osaline kompenseerimine.

Kaugkütte hinnatõusu leevendamiseks rakendatakse soojuse lõpphinna osalist kompenseerimist riigi poolt.

Meetme kohaselt kompenseerib riik 2022.a. veebruaris ja märtsis  kodutarbijatele  müüdud soojuse 2021 oktoobri MWh müügihinda ületava osa 65% ulatuses kompenseeritava kuu müügimahus koos sellele lisanduva käibemaksuga. Kodutarbijana käsitletakse ka selliseid isikuid, kellele vahendab soojust korteriühistu või muu sarnane haldusettevõtja.

Kompensatsiooni arvestab soojuse müüja ( AS Rakvere Soojus ) veebruari ja märtsi kuu arvetel.