Võtmenäitajad

Võtmenäitajad :

 • 4 töötajat
 • 17,6 kilomeetrit kaugküttevõrku Rakveres (  11 kilomeetrit eelisoleeritud torustikku, mis on 64% )
 • 0,79 kilomeetrit kaugküttevõrku Näpil ( 0,26 kilomeetrit eelisoleeritud torustikku, mis on 33% )
 • 2 keskkatlamaja Rakveres
 • 3 väikekatlamaja Rakveres ja 1 Näpil
 • 2 võrgupiirkonda: Rakvere ja Näpi

Kaugküttevõrguga on ühendatud:

 • 181 hoonet Rakveres  (51 % elamumajandus,22 % kommertsasutused, 19 % munitsipaalasutused )
 • 4 suurklienti
 • 8 hoonet Näpil (50 % elamumajandus, 50 % kommertsasutused )
 • 185 arvestit, millest  100 % kuulub ettevõttele
 • 100% arvestitest on raadiosaatjaga kaugloetavad

Soojuse müük:

 • Soojuse müük 2021 aastal –  36,7 GWh

Kütuse liigid:

Rakvere võrgupiirkonnas

 • 76% soojusvõrku antud soojuse kogusest on toodetud kohalik – ja taastuvkütusel ( hakkepuit )
 • 24 % soojusvõrku antud soojuse kogusest on toodetud maagaasist

Näpi võrgupiirkonnas  on 100% soojusvõrku antud soojuse kogus toodetud maagaasist