Kaugküttega liitumine

Hoone kaugküttevõrguga liitumisvõimaluste väljaselgitamiseks, palume esitada meile liitumistaotlus eeltäidetud vormil, mille saate alla laadida siit. Taotlus palume esitada ettevõtte e posti aadressile info@rakveresoojus.ee .

Nõuetekohaselt esitatud liitumistaotluse esitamisel koostame liitumispakkumise, mille väljastame 30 päeva jooksul. Pakkumise koostamiseks võime küsida lisaandmeid kõikide oluliste asjaolude väljaselgitamiseks.

NB! Liitumispakkumise esitame ainult liituva hoone kinnistu omanikule või tema volitatud esindajale. Liitumistaotluse esitajal tuleb tõendada oma isik ja kinnistu omandi- või esindusõigus.

Juhul kui liitujale on meie pakkumine sobiv, sõlmime liitumislepingu, millega määratakse AS Rakvere Soojus ja liituja õigused ning kohustused liitumistoimingute tegemisel. Peale liitumistasu maksmist ja liitumiseks vajalike soojustorustike ehitust ning soojussõlme paigaldust sõlmime uue kliendiga soojusmüügilepingu ja soojuse tarbimine võib alata.

Palume pöörduda meie poole liitumistaotlusega võimalikult varakult, sest soojustorustiku projekteerimine ja ehitamine  on suhteliselt ajamahukas protsess.