Soojuse hinnad

Vastavalt Kaugkütteseadusele kooskõlastame soojuse piirhinna Konkurentsiametiga.

Soojuse müügihind on võrdne piirhinnaga või sellest madalam juhul, kui soojuse tootmiseks kasutatava kütuse maksumus või soojuse sisseostu hind on odavam kui kooskõlastatud piirhinnas arvestatud.

Rakvere võrgupiirkond

  • Alates 07.05.2023 hakkab kehtima uus soojusenergia piirhind 106,74 €/MWh + käibemaks 20% ( KA otsus nr 7-3/2023-041;06.04.2023)
  • Alates 01.10.2022 on soojusenergia piirhind 107,31 €/MWh + käibemaks 20%. ( KA otsus nr 7-32022-111;30.08.2022)
  • Märtsi kuu müügihind  78,86€ / MWh + käibemaks 20% . Müügihind koos käibemaksuga 94,63 € / MWh

Näpi võrgupiirkond

  • Alates 01.05.2023 hakkab kehtima uus soojusenergia piirhind 111,17 € / MWh+ käibemaks 20% (KA otsus nr 7-3/2023-030;30.03.2023)
  • Alates 01.05.2022 on soojusenergia  piirhind 211,34 € / MWh + käibemaks 20%. ( KA otsus nr 7-3/2022-040; 31.03.2022)
  • Märtsi kuu müügihind 123,69 € / MWh + käibemaks 20%. Müügihind koos käibemaksuga 148,43 €/ MWh

Riiklik energiakulude leevendamise hüvitis

Energiahinna tõusu mõjude leevendamiseks kodutarbijatele on riik välja töötanud erinevad ajutised toetused. Need kehtivad tarbijatele perioodil 1. oktoobrist 2022. aastal kuni 31. märtsini 2023. aastal tarbitud energia eest väljastatud arvetele. Toetused on automaatsed ehk energia müüja vähendab juba kodutarbijatele saadetaval energiaarvel ise elektri, gaasi või kaugkütte ühikhinda.

Kaugkütte kodutarbijale kompenseeritakse 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses. Näiteks kui kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind on 151,08 eurot/MWh (Näpi jaanuari kuu müügihind), väheneb see tarbija jaoks tasemele 94,22 eurot/MWh. Sellel näitel väheneb kulu kaugküttele 38 protsenti.

Kaugkütte riiklikku kompensatsiooni arvestatakse hoonepõhiselt. Kõik hooned, kus on täielikult või suuremas osas eluruumid, arvestatakse kompensatsioon automaatselt. Juhul kui hoones on küll eluruumid, kuid nende osakaal hoones on alla poole, automaatset kompensatsiooni arvestust ei rakendata. Neil hooneomanikel on võimalus pöörduda kompensatsiooni saamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusesse. Tuleb jälgida, et Ehitisregistris peab olema hoone registreeritud eluhoonena.